haamfa

. تفکرت رو با قدرت طراحی کن...

آقا رو از هر طرف بنویسی آقاست.

۵ نظر

روز آقایان مرد مبارک :)

۹ ۰

ندانم که در جانی یا خود جانی؟!

۳ نظر

زندگی همه با یاد تو...شادی همه با یافت تو...و جان آنست که درآن شناخت تو است...موجود نفسهای جوانمردانی...حاضر دلهای ذکر کنندگانی...از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی...از دور می پندارند و نزدیک تر از جانی...ندانم که در جانی یا خود جانی...آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی آنی...

۱۰ ۱

سیصد و ۶۰ و ۵

۳ نظر

شد یک سال :)

۶ ۰

شمارش معکوس

۹ نظر

:)

۹ ۰

هیوا

۵ نظر

سرد است هوا

بیرون اگر میروی 

دست های مرا هم با خودت ببر!

۹ ۰

دوازده

۴ نظر

مهمترین عدد زندگیه من و بهمن، بهترین ماه من.

۶ ۰

میخوام این رو داد بزنم...داد

۴ نظر

که حتی یه لحطه ام نا امید نمیشم از رحمتت...

حتی یه لحطه...

اونقدر بلند که برسه به گوش زمین و زمان...

دوسِت دارم خدا...

همیشه یه شوقی دارم واسه داشتنت ...یه حس لذت بخش که، تمومه وجودمو قلقلک میده...خندمو درمیاره...

ازون خنده هایِ آرومِ بیصدایی که همراش گریه ی شوقه...

آخ که چقدر خوبه این حس...

دوسِت دارم...

دوسِت دارم خدا... 

۱۲ ۰

زنده ام...

۴ نظر

خدایا، قدری من را به من، بشناسان...

۱۲ ۰

تا ته این تقویم، من فقط پاییزم...

۸ نظر

 

من هنوز وقتی که
با غمت درگیرم
چشامو میبندم
سمت دریا میرم
مثه آوارم که
رو خودم میریزم
تا ته این تقویم
من فقط پاییزم
 

 
۹ ۰

ح س ی ن

۶ نظر

یه عاشقی میگفت:

سر حد جنون، اول دیوانگی ماست.

دیوانگی ما، به کسی ربط ندارد...

التماس دعا

 

 

۱۹ ۰
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان