haamfa

. تفکرت رو با قدرت طراحی کن...

به وقت مغرب زیبای چشمانت

۲ نظر

نماز عشق میخوانم        به وقت مغرب زیبای چشمانت

اذان بندگی گویم           در آن، بالا مناره  ابروانت

و قدقامت چنان گویم      به یاد سرو رعنایت

که تکبیر، آسمان، گوید      و پایان نقطه ی خالت


+امیر فرهاد حکیمی

۵ ۰

مسخره است دنیایی که من نسازمش.

۴ نظر
مسخره است دنیای بی نور.
مسخره است دنیای بی صدا.
مسخره است دنیای بی حرکت.
...
بیخود به خودت امید نده.حواست هست؟! فرهاد ؟! 
فردا دیره ... 
شاید خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو کنی بمیری. 
بجنب پسر...بجنب.
...
هان؟! ...آهان! ... آره!آره! ...میدونم.باشه!باشه!..فهمیدم...چشم.

۱۴ ۰

آقا رو از هر طرف بنویسی آقاست.

۶ نظر

روز آقایان مرد مبارک :)

۱۰ ۰

ندانم که در جانی یا خود جانی؟!

۳ نظر

زندگی همه با یاد تو...شادی همه با یافت تو...و جان آنست که درآن شناخت تو است...موجود نفسهای جوانمردانی...حاضر دلهای ذکر کنندگانی...از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی...از دور می پندارند و نزدیک تر از جانی...ندانم که در جانی یا خود جانی...آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی آنی...

۱۰ ۱

سیصد و ۶۰ و ۵

۳ نظر

شد یک سال :)

۶ ۰

شمارش معکوس

۹ نظر

:)

۹ ۰

هیوا

۵ نظر

سرد است هوا

بیرون اگر میروی 

دست های مرا هم با خودت ببر!

۱۰ ۰

دوازده

۴ نظر

مهمترین عدد زندگیه من و بهمن، بهترین ماه من.

۸ ۰

میخوام این رو داد بزنم...داد

۴ نظر

که حتی یه لحطه ام نا امید نمیشم از رحمتت...

حتی یه لحطه...

اونقدر بلند که برسه به گوش زمین و زمان...

دوسِت دارم خدا...

همیشه یه شوقی دارم واسه داشتنت ...یه حس لذت بخش که، تمومه وجودمو قلقلک میده...خندمو درمیاره...

ازون خنده هایِ آرومِ بیصدایی که همراش گریه ی شوقه...

آخ که چقدر خوبه این حس...

دوسِت دارم...

دوسِت دارم خدا... 

۱۲ ۰

زنده ام...

۴ نظر

خدایا، قدری من را به من، بشناسان...

۱۲ ۰
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان