haamfa

. تفکرت رو با قدرت طراحی کن...

طراحی نرم افزار مجتمع فنی تهران

۲ نظر
در این نرم افزار بخشی از افتخارات مجتمع فنی تهران در نشریات و جراید و همچنین لوح ها و تندیس های این موسسه و فیلم ها و سخنرانی های جناب آقای دکتر سعادت(موسس و مدیریت مجتمع فنی تهران) در قالب کتاب الکترونیک هوشمند طراحی شد.
سال تولید: 1392
طراح: امیر فرهاد حکیمی
۳ ۰

عکسی که از دبیرستان رهسپار مهر 93 گرفتم... خیلی پر انرژی بودن...

۲ نظر

برای عکاسی رفته بودم اونجا...

۶ ۰
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان