haamfa

. تفکرت رو با قدرت طراحی کن...

حساب ما و شما باشد به قیامت

۲۰ نظر

روز جوان را تبریک میگویم
روز جوان را به وزیران سرزمینم تبریک میگویم
روز جوان را به نمایندگان مجلس سرزمینم تبریک میگویم
روز جوان را ویژه به مدیران بانک های سرزمینم تبریک میگویم
روز جوان را به نخبگان و فرهیختگان سرزمینم  تبریک میگویم
روز جوان را به طلاب و دانشگاهیان سرزمینم تبریک میگویم
وضع همه ی ما خوب است ملالی نیست جز نبودن اسباب ازدواج و کار و زندگی سالم
خیالی نیست،حساب ما و شما باشد به قیامت.

۱۰ ۱

دنیادارد از عشق تهی می شود

۵ نظر

به خاطر مردم است که می گویم

گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار،

دنیادارد از شعرهای عاشقانه تهی می شود

و مردم نمی دانند

۴ ۰

همه چی خوبه :)

۷ نظر

حسرت هیچی رو نمیخورم.

۵ ۰

این روزا با زندگی، دارم نقطه بازی میکنم.

۱۴ نظر
زندگی دوباره ی من ...
داره میگذره، شکر.
دنیام تغییر کرد.
یه جور دیگه نگاه کن.

The first story is about connecting the dots+

۸ ۰
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان