haamfa

. تفکرت رو با قدرت طراحی کن...

ندانم که در جانی یا خود جانی؟!

۳ نظر

زندگی همه با یاد تو...شادی همه با یافت تو...و جان آنست که درآن شناخت تو است...موجود نفسهای جوانمردانی...حاضر دلهای ذکر کنندگانی...از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی...از دور می پندارند و نزدیک تر از جانی...ندانم که در جانی یا خود جانی...آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی آنی...

۱۰ ۱
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان