haamfa

. تفکرت رو با قدرت طراحی کن...

میخوام این رو داد بزنم...داد

۴ نظر

که حتی یه لحطه ام نا امید نمیشم از رحمتت...

حتی یه لحطه...

اونقدر بلند که برسه به گوش زمین و زمان...

دوسِت دارم خدا...

همیشه یه شوقی دارم واسه داشتنت ...یه حس لذت بخش که، تمومه وجودمو قلقلک میده...خندمو درمیاره...

ازون خنده هایِ آرومِ بیصدایی که همراش گریه ی شوقه...

آخ که چقدر خوبه این حس...

دوسِت دارم...

دوسِت دارم خدا... 

۱۲ ۰
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان